07.09.2023r. - Galeria zdjęć w trakcie inwestycji

14.04.2023r. - Galeria zdjęć w trakcie inwestycji

31.03.2023r. - Rozpoczęcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku WSCKZiU nr 1 w Poznaniu

23.02.2023 r. - Wyniki postępowania; Modernizacja budynku WSCKZiU nr.1 w Poznaniu

10.01.2023 r. - PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2023

22.12.2022 r. - Ogłoszenie o zamówieniu/Roboty budowlane Modernizacja budynku WSCKZiU nr.1 w Poznaniu

22.12.2022 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/ Modernizacja budynku w WSCKZiU nr 1 w Poznaniu

13.09.2022 - planowany zakup w 2022r niżej wymienionych aparatów

01.01.2022r. - Przygotowanie niezbędnej dokumentacji dot. modernizacji budynku WSCKZiU nr 1 w Poznaniu.

03.11.2021 r. - Opracowanie dokumentacji dot. "Poprawy infrastruktury budynku WSCKZiU nr.1

01.05.2021 - Opracowanie dokumentacji dot. wymiany okien oraz odnowienie elewacji w WSCKZiU nr 1 w Poznaniu

Wymiana zbiornika ciepłej wody użytkowej