Fotografia cyfrowa od podstaw

Fotografia cyfrowa od podstaw Cele kursu: Zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy z zakresu fotografii cyfrowej oraz umiejętności fotografowania. Umożliwienie dalszego samorozwoju w kierunku fotografia. Forma: Jedenaście 2,5 godzinnych warsztatów składających...
Nauka zdalna do 26 czerwca 2020 r.

Nauka zdalna do 26 czerwca 2020 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło, że nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, którą wprowadzono 25 marca br., zostaje przedłużona do 26 czerwca 2020 r. Po wyrażeniu zgody przez słuchacza, szkoła organizuje konsultacje z...
Organizacja zajęć praktycznych od 25.05.2020

Organizacja zajęć praktycznych od 25.05.2020

Zajęcia praktyczne od 25 maja 2020 r. Od dnia 25 maja 2020 r. zostają wznowione zajęcia praktyczne w WSCKZiU nr 1w Poznaniu.Część zajęć zostanie przeprowadzona w formie zdalnej a część w budynku Centrum.Informacja o formie przeprowadzenia zajęć zostanie przekazana...
Ogłoszenie dot. zajęć szkolnych

Ogłoszenie dot. zajęć szkolnych

Od 25 maja do 7 czerwca 2020 r. kształcenie teoretyczne – wykłady oraz ćwiczenia, nadal realizowane będą w formie zdalnej. Egzaminy semestralne zaplanowane w tym czasie odbędą się w formie zdalnej. Od 25 maja możliwa jest realizacja zajęć praktycznych...