Statut Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu

Statut Medycznego Studium Zawodowego

Statut Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Poznaniu