Nabór 2024 / 2025

Wybierz kierunek, przygotuj niezbędne dokumenty i zostań naszym słuchaczem!

 

 

 Rekrutacja 2024/2025 na kierunki:

– technik farmaceutyczny – dzienny
– technik elektroradiolog – dzienny
– technik masażysta – dzienny
– technik usług kosmetycznych – dzienny i zaoczny
– technik sterylizacji medycznej – zaoczny
– podolog – stacjonarny
– opiekun medyczny – stacjonarny
– terapeuta zajęciowy – stacjonarny
– florysta – zaoczny

 

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • wniosek o przyjęcie do szkoły ze strony szkoły (poniżej!!)
 • oraz w przypadku posiadania – dokumenty potwierdzające:

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność dziecka kandydata
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata
 • dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą
 • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną , w tym publiczną poradnię specjalistyczną

 • 3 fotografie (podpisane na odwrocie)
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w wybranym zawodzie


Dokumenty do pobrania: Wniosek o przyjęcie do szkoły.pdf 

  

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

 

Nasze kierunki: