Ogłoszenie kasacji

Dyrektor
Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w PoznaniU informuje,
że posiada zepsute i zniszczone składników majątku ruchomego przeznaczone do kasacji w dniu 09.07.2024r

Plik do pobrania: składniki majątku przekazane do kasacji.pdf

Ogłoszenie o wycieczce do Szklarskiej Poręby.

Dyrektor
Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu oraz Zakładowa Komisja Socjalna proponuje wycieczkę do Szklarskiej Poręby w dniach 05-08.09.2024r

Plik do pobrania: Ogłoszenie o wycieczce.pdf

Wyjście na koncert Piotra Rubika.

Dyrektor
Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu informuje, o wyjściu na konert Piotra Rubika w dniu 16.03.2024r

Plik do pobrania: Koncert.pdf

Ogłoszenie kasacji

Dyrektor
Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w PoznaniU informuje,
że posiada zepsute i zniszczone składników majątku ruchomego przeznaczone do kasacji w dniu 18.01.2024r

Plik do pobrania: składniki majątku przekazane do kasacji.pdf

Wynik naboru na: KIEROWNIKA KURSÓW ZAWODOWYCH

Wynik naboru na: WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Projekt „Doposażenie WSCKZiU nr 1 w Poznaniu w nowoczesny sprzęt niezbędny do nauczania, umożliwiający realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach”

Województwo Wielkopolskie / Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Doposażenie WSCKZiU nr 1 w Poznaniu w nowoczesny sprzęt niezbędny do nauczania, umożliwiający realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach”

Wycieczka lotnicza na MALTĘ w 2023 roku

WYCIECZKA NIEAKTUALNA

Dyrekcja WSCKZiU Nr 1 oraz
Zakładowa Komisja Socjalna
planują zorganizowanie wycieczki lotniczej na MALTĘ
dla pracowników, emerytów oraz członków rodzin
w przybliżonym terminie 30 kwietnia 2023 -06 maja 2023

Plik do pobraniaWycieczka na Maltę.pdf

Spis majątku przeznaczonego do kasacji

Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu ul. Szamarzewskiego 99 informuje, że posiada zużyte i zniszczone składniki majątku ruchomego przeznaczone do kasacji w  dn.05.10.2022

Spis do pobrania:  Spis majątku przeznaczonego do kasacji.pdf

Wyjazd do Łodzi - zwiedzanie Orientarium oraz miasta Łódź.

Dyrekcja WSCKZiU Nr 1 oraz Zakładowa Komisja Socjalna proponują pracownikom, członkom rodzin oraz emerytom wyjazd w dniach 14-16 października 2022r do Łodzi na zwiedzanie Orientarium oraz miasta Łódź. Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o zgłaszanie się do pokoju nr 15 w terminie do12.09.2022r. Ilość miejsc ograniczona.

Plik do pobrania:  Łódź.pdf

Spis majątku przeznaczonego do kasacji

Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu ul. Szamarzewskiego 99 informuje, że posiada zużyte i zniszczone składniki majątku ruchomego przeznaczone do kasacji w  dn.11.04.2022

Spis do pobrania:  Spis majątku przeznaczonego do kasacji.pdf

Regulamin przyznawania zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w WSCKZiU nr 1 w Poznaniu.

Regulamin przyznawania zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu

Regulamin do pobrania:  Rregulamin przyznawania zasiłku pieniężnego.pdf

Spis majątku przeznaczonego do kasacji

Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu ul. Szamarzewskiego 99 informuje, że posiada zużyte i zniszczone składniki majątku ruchomego przeznaczone do kasacji w  dniu 17.03.2021

Spis do pobrania:  Spis majątku przeznaczonego do kasacji.pdf

Spis majątku przeznaczonego do kasacji

Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu ul. Szamarzewskiego 99 informuje, że posiada zużyte i zniszczone składniki majątku ruchomego przeznaczone do kasacji w  dn.23.11.2021

Spis do pobrania:  Spis majątku przeznaczonego do kasacji.pdf

Drukarka Lexmark C935 T-4-49-491-3-8

Dyrektor WSCKZiU nr 1 w Poznaniu informuje, że posiada do bezpłatnego przekazania jednostkom podległym Urzędowi Marszałkowskiemu składnik majątku ruchomego, znajdujący się na stanie inwentarzowym środków trwałych:

Drukarka Lexmark C935 T-4-49-491-3-8, o wartości 13145,50 zł, z roku 2013

Wyjazd na kiermasz przedświąteczny

Dyrekcja WSCKZiU Nr 1 oraz Zakładowa Komisja Socjalna proponują pracownikom, członkom rodzin oraz emerytom wyjazd na kiermasz przedświąteczny we Wrocławiu w dniu 12 grudnia 2021r. Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o zgłaszanie się do pokoju nr 15 w terminie do 19.11.2021 br. do godz.14.00

Plik do pobrania:  Wrocław.pdf

Spis majątku przeznaczonego do kasacji

Dyrektor WSCKZiU nr 1 w Poznaniu informuje, że posiada zepsute  i zniszczone składników majątku ruchomego przeznaczone  do kasacji  w dniu 07.02.2020r.  które znajdujące się na wartościowym stanie inwentarzowym.

Spis do pobrania:  Spis majątku przeznaczonego do kasacji.pdf

Spis majątku przeznaczonego do kasacji

Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu ul. Szamarzewskiego 99 informuje, że posiada zużyte i zniszczone składniki majątku ruchomego przeznaczone do kasacji w  dniu 18.06.2021

Spis do pobrania:  Spis majątku przeznaczonego do kasacji.pdf

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu ul. Szamarzewskiego 99

regulamin ZFSS.pdf

Uwaga!

Przypomina się wszystkim uprawnionym do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych o konieczności złożenia wniosku o dofinansowanie wypoczynku w 2022r. Wniosek do pobrania ze strony internetowej szkoły-Ogłoszenia Dyrekcji-Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych-załącznik nr 3.

Wypełniony wniosek należy składać w portierni szkoły w godz. 900-1300, drogą pocztową lub drogą e-mail (skan wniosku) na adres: administracja@msz.poznan.pl

Obowiązujący termin 30.04.2022r.

Spis majątku przeznaczonego do kasacji

Dyrektor WSCKZiU nr 1 w Poznaniu informuje, że posiada zepsute  i zniszczone składników majątku ruchomego przeznaczone  do kasacji  w dniu 30.09.2020r.  które znajdujące się na wartościowym stanie inwentarzowym.

Spis do pobrania:  Spis majątku przeznaczonego do kasacji.pdf