STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE I ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM DLA UCZNIÓW MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU:

  • Przyznawanie pomocy mnaterialnej dla uczniów – Regulamin.pdf
  • Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce – Wniosek.pdf
  • Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe – Wniosek.pdf

Klauzula informacyjna dla osób wnioskujących o przyznaie stypendium naukowego-sportowego – Klauzula.pdf