Decyzją Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu realizuje w 2022r zadanie pn.  Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do realizacji inwestycji w zakresie modernizacji budynku WSCKZiU nr 1  nr 1 w Poznaniu.

Zakres rzeczowy zadania:

– wykonanie odwiertów geologicznych w celu wykonania badań geotechnicznych w miejscu posadowienia windy.
– wykonanie ekspertyzy  p/poż w związku ze zmianą wyjścia ewakuacyjnego z kondygnacji -1.
– weryfikacja kosztorysów dla  wymiany okien w budynku szkoły, modernizacji elewacji, dobudowy windy.
– opracowanie harmonogramu rzeczowo- finansowego dla całości inwestycji w  zakresie modernizacji budynku WSCKZiU nr 1  nr 1 w Poznaniu
– opracowanie dokumentacji przetargowej dla zadania pn. Poprawa infrastruktury budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu umożliwiająca  dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez dobudowę szklanej windy zewnętrznej.

 

Okres realizacji zadania-2022r.

Rozmiar Czcionki
Kontrast