Nabór zimowy 2023 / 2024

Zapisz się już dziś na wybrany kierunek. Szkoła jest w pełni darmowa.
Skorzystaj z formularza Rekrutacji online, znajdującego się poniżej lub skontaktuj się z nami!

    

⇒Wniosek o przyjęcie do szkoły.pdf

⇒Wymagane dokumenty do rekrutacji.pdf

 

⇒Kwestionariusz osobowy.pdf – dotyczy słuchaczy zapisujących się na kurs !

  

Dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych: osobiste, za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera
na adres szkoły WSCKZiU nr 1 w Poznaniu ul. Szamarzewskiego 99  60-568 Poznań lub
skanów dokumentów rekrutacyjnych (po przyjęciu do szkoły uzupełniamy o oryginały) na adres mailowy
sekretariat@msz.poznan.pl