Duplikaty świadectw i dyplomów oraz nostryfikacje dyplomu procedury.pdf

Zasady wydawania duplikatów lub nostryfikacji dyplomów 

Opłaty

  • dokonać wpłaty 26 zł na podane poniżej konto bankowe Medycznego Studium Zawodowego w Poznaniu ul. Szamarzewskiego 99, w tytule umieszczając informację jakiego dokumentu dotyczy opłata

PKO BANK POLSKI 66 1020 4027 0000 1702 1520 4425

Wniosek o wydanie duplikatu lub nostryfikacji dyplomu: wniosek o wydanie duplikatu.pdf

  • zwrócić się pisemnie do Medycznego Studium Zawodowego w Poznaniu z wnioskiem o wydanie duplikatu lub nostryfikacji dyplomu na zamieszczonym poniżej formularzu dołączając do wniosku dowód wpłaty

Upoważnienie o wydanie duplikatu.pdf

Klauzula informacyjna dla osób upoważnianych do odbioru świadectw dyplomów.pdf

  • w przypadku braku możliwości osobistego załatwienia formalności może tego dokonać tego osoba upoważniona przez zainteresowanego