Decyzją Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu realizuje w 2021r zadanie: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Poprawa infrastruktury budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu umożliwiająca dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez dobudowę szklanej windy zewnętrznej.

Zakres rzeczowy zadania:

– wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Poprawa infrastruktury budynku  Wielkopolskiego Samorządowego    Centrum Kształcenia    Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu  umożliwiająca dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez dobudowę  szklanej windy zewnętrznej.

Termin realizacji zadania 2021r

Rozmiar Czcionki
Kontrast