Decyzją Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu realizuje w 2021 r zadanie pn. Opracowanie dokumentacji  projektowo-kosztorysowej na wymianę  okien  oraz dokumentacji przetargowej dla zadania pn. Odnowienie elewacji zewnętrznej budynku wraz z obróbkami blacharskimi Wielkopolskiego Samorządowego    Centrum Kształcenia    Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu.

Zakres rzeczowy zadania:

– wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę okien.
– wykonanie dokumentacji przetargowej dla zadania pn. Odnowienie elewacji zewnętrznej budynku wraz z obróbkami blacharskimi Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia    Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu.

Termin realizacji zadania 2021r

Rozmiar Czcionki
Kontrast