Wręczenie świadectw.

Wręczenie świadectw ukończenia szkoły podczas spotkania z opiekunami klas odbędzie się w najbliższy piątek 26.01.2024 dla kierunków:- technik elektroradiolog III rok, godz. 11.00- technik sterylizacji medycznej I rok/II semestr, godz. 15.30- opiekun medyczny II...

Wyniki egzaminu pisemnego

W związku z publikacją w dniu 22.01.2024 wstępnych wyników egzaminu zawodowego z etapu pisemnego elektronicznego, wyniki będą dostępne w portalu zdającego: https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl . Zdający, aby móc się zalogować do portalu musi znać swój login i...
Egzaminy zawodowe w sesji Zima 2024

Egzaminy zawodowe w sesji Zima 2024

W dniu 9 stycznia rozpoczynają się egzaminy zawodowe w sesji Zima 2024. Trzymamy kciuki za wszystkich zdających. Pamiętajcie o zgłoszeniu się na egzamin godzinę wcześniej, zabraniu ze sobą czarnego długopisu i dowodu osobistego....