Wręczenie świadectw ukończenia szkoły podczas spotkania z opiekunami klas odbędzie się w najbliższy piątek 26.01.2024 dla kierunków:
– technik elektroradiolog III rok, godz. 11.00
– technik sterylizacji medycznej I rok/II semestr, godz. 15.30
– opiekun medyczny II rok/III semestr, godz.15.30
– terapeuta zajęciowy II rok,  godz. 15.00

Sale zostaną wskazane w holu szkoły