Piknik NA FEST w Poznaniu w tym roku odbył się w dniu 22.06.2024 na Cytadeli Poznańskiej. My także byliśmy obecni w miasteczku samorządowym i braliśmy czynny udział z okazji święta 20-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej.