11 października obchodzimy święto – Międzynarodowy Dzień Dziewcząt. To święto ustanowione przez zgromadzenie Ogólne ONZ w 2011 roku, którego celem jest przybliżenie społeczeństwu szczególnych wyzwań, przed jakimi stoją dziewczęta na całym świecie. Zwiększajmy świadomość, aby zlikwidować wszelkie formy dyskryminacji wobec dziewcząt, negatywne kulturalne nastawienia i praktyki wobec dziewcząt. Promujmy ochronę praw dziewcząt i zwiększanie świadomości ich potrzeb i możliwości, promujmy udział dziewcząt w życiu społecznym, ekonomicznym i politycznym oraz zwiększajmy świadomość młodych kobiet w tym zakresie, a także wzmacniajmy rolę rodziny w podnoszeniu statusu dziewcząt.

#miedzynarodowydziendziewczat #dziewczynskamoc #girlpower #girlempowerment

https://www.umww.pl/11-pazdziernika-obchodzimy-miedzynarodowy-dzien-dziewczat