🧡 Kochani! Dołączamy do akcji #16dniprzeciwkoprzemocyzewzględunapłeć
🗓 25 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet –ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Ten dzień jest także początkiem światowej kampanii 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć. Kampania trwa do 10 grudnia – Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Te dni podkreślają związek między przemocą wobec kobiet i naruszaniem praw człowieka. Również w tym czasie mężczyźni na całym świecie wpinają w klapy marynarek białe wstążki po to, aby wyrazić swój sprzeciw wobec wszelkich form przemocy. Biała wstążka to symbol osobistego zobowiązania mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć w kwestii przemocy wobec kobiet 👩 👈
➡ Więcej informacji o akcji w Wielkopolsce znajdziecie na stronie Wielkopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie ⤵
#Makelovenotprzemoc #16Dni #16dniprzeciwprzemocyzewzgledunaplec #bialawstazka #orangetheworld #SWW16Dni #ROPS16Dni #wielkopolskaprzeciwprzemocywobeckobiet