Czas trwania kursu: 22 lekcje po 1,5 godziny

liczba uczestników 12 osób 

Kurs skierowany dla obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022r. i chcą zostać  słuchaczami naszej szkoły. 

Uwaga! Zajęcia online będą odbywały się  na komputerach szkolnych. 

Zgłoszenie na kurs należy przesłać na adres:

sekretariat@msz.poznan.pl

Tel. (061)841 70 40  (9.00-15.00)

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Тривалість курсу: 22 лекції по 1,5 години кожна ( двічі на тиждень)

Pяд учасників: 12 осіб

Курс орієнтований на громадян України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року. і вони хочуть стати учнями нашої школи.

Увага! Онлайн-заняття проводитимуться на шкільних комп’ютерах. 

Заявку на курс необхідно надіслати:

sekretariat@msz.poznan.pl

Tel. (061)841 70 40  (9.00-15.00)

Кількість місць обмежена, вирішальним є порядок подання заявок!

Rozmiar Czcionki
Kontrast