Scenariusze edukacyjne Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego dotyczące informacji o COVID-19 są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego i zostały przygotowane przez zespoły eksperckie jako materiały pomocnicze oraz wspierające lekcje zawierające materiały w zakresie COVID-19, które stanowią jeden z elementów projektu REGIONAL COVID-HUB:

1)      scenariusz „szczepienia ochronne”

2)      scenariusz „wirus, wariant, szczep”

3)      scenariusz „odporność, profilaktyka, szczepionka”

 

link do scenariuszy

https://wlkp.covidhub.pl/edukacja/

Wszystkie materiały edukacyjne udostępniane są na platformie REGIONAL COVID-HUB obejmują:

  • pakiety edukacyjne dla klas 6-8  zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego (https://wlkp.covidhub.pl/edukacja/) zawierające scenariusze lekcji, a także gotowe prezentacje multimedialne dla nauczycieli. Scenariusze umożliwiają przeprowadzenie zajęć zarówno w formie stacjonarnej, zdalnej jak i hybrydowej. Ich tematyka obejmuje: podstawowe zagadnienia z zakresu wirusologii, immunologii i ochrony zdrowia. W kontekście organizacji szczepień w szkołach, szczególnie zachęcamy do skorzystania ze scenariusza Szczepienia ochronne.
  • zestawy pytań i odpowiedzi prezentujące w przystępny sposób informacje na temat profilaktyki i diagnostyki zakażeń SARS-CoV-2 oraz przebiegu COVID-19 (https://wlkp.covidhub.pl/baza-wiedzy/)
  • interaktywną mapę pandemii pozwalającą na prześledzenie zmian sytuacji epidemicznej w Wielkopolsce (https://nextstrain.wlkp.covidhub.pl/narratives/sytuacja%20epidemiczna).
Rozmiar Czcionki
Kontrast