TECHNIK FARMACEUTYCZNY

Czas trwania nauki: 2,5 roku (5 semestrów w trybie dziennym)

Technik farmaceutyczny wykonuje prace związane ze sporządzaniem i wytwarzaniem produktów leczniczych. Wykonuje czynności związane z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności wydawania tych produktów, uczestniczy w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.

Informacje o zawodzie

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik farmaceutyczny jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, sporządzania preparatów leczniczych do żywienia pozajelitowego, do żywienia dojelitowego, produktów radiofarmaceutycznych, wytwarzania płynów infuzyjnych, przygotowywania roztworów do hemodializy i dializy dootrzewnowej oraz przygotowywania leków w dawkach dziennych, w tym leków cytostatycznych zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

2) prowadzenia obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu aptecznego i pozaaptecznego na podstawie przepisów prawa zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

3) współuczestniczenia w analizach produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Technik farmaceutyczny może być zatrudniony w:
– Aptekach ogólnodostępnych
– Aptekach szpitalnych
– Punktach aptecznych
– Sklepach zielarsko-medycznych
– Sklepach zielarsko-drogeryjnych
– Sklepach specjalistycznych zaopatrzenia medycznego
– Hurtowniach farmaceutycznych
– Zakładach przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego
– Zakładach przetwórstwa zielarskiego
– Laboratoriach chemicznych przemysłu chemicznego i zielarskiego

Predyspozycje psychofizyczne do wykonywania zawodu
– Zainteresowania przyrodnicze i humanistyczne
– Ostrość widzenia i rozróżniania barw
– Koordynacja wzrokowo-ruchowa
– Sprawność manualna
– Spostrzegawczość
– Koncentracja i podzielność uwagi
– Sumienność, dokładność
– Życzliwość i wyrozumiałość
– Poszanowanie godności własnej i innych
– Samodzielność, samokontrola

Dokumenty do pobraniaWniosek o przyjęcie do szkoły.pdf