Nowy kierunek!

PODOLOG

 

 

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry w trybie dziennym i stacjonarnym)

Podologia – dziedzina nauki dotycząca kończyn dolnych, bada tkanki i narządy, z których są one zbudowane. To wzajemne zależności pomiędzy działami nauki w celu określenia warunków, jakich wymagają poszczególne układy i narządy do jak najsprawniejszego funkcjonowania kończyn dolnych. Podologia zajmuje się oceną stanu stóp, tkanek miękkich, układu kostnego, skóry i jej przydatków, również zależności między nimi, diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń w obrębie kończyn dolnych, to także pielęgnacja oraz profilaktyka stóp. Celem pracy podologa jest usunięcie, a także ograniczenie skutków choroby, zapobieganie ich nawrotom poprzez prawidłową pielęgnację, a przede wszystkim odpowiednią edukację pacjenta. Ważnym elementem pracy podologa jest dobra współpraca z lekarzami różnych specjalizacji – interniści, diabetolodzy, chirurdzy, ortopedzi, dermatolodzy, rehabilitanci, pediatrzy.

Wiedza o kończynach dolnych o anatomii, fizjologii i o zmianach patologicznych jest bardzo potrzebna, gdyż pozwala prawidłowo dbać o kończyny. Profesjonalna, skuteczna pielęgnacja może być zapewniona poprzez dobrze wyszkolonego podologa. Nauka odbywa się w cyklu dwuletnim w trybie dziennym i stacjonarnym.

Podolog może podjąć pracę w:

  • Gabnietach specjalistycznych – podologicznych
  • Gabinetach kosmetycznych
  • Gabinetach masażu
  • Poradiach diabetologicznych
  • Sanatoriach

Dokumenty do pobraniaWniosek o przyjęcie do szkoły.pdf