Biblioteka szkolna została wyremontowana i zmodernizowana latem 2008 r. Wyposażono ją w nowe, spełniające normy biblioteczne, regały metalowe oraz nowoczesną ladę biblioteczną z dwoma stanowiskami komputerowymi (stanowisko wypożyczeń i stanowisko służące do opracowywania zbiorów). Przeniesiono łącza internetowe z poprzedniego pomieszczenia sali multimedialnej i zainstalowano je w nowym pomieszczeniu bibliotecznym.
Obecnie biblioteka pełni funkcję Szkolnego Centrum Informacji – oprócz komputerowych stanowisk wypożyczeń, znajdują się tutaj cztery stanowiska komputerowe dla uczniów, wraz z drukarką i skanerem. Czytelnia Multimedialna ma ułatwić zdobywanie i przetwarzanie informacji dostępnej poprzez sieć Internet.
Biblioteka wspiera wszystkie działania dydaktyczne i wychowawcze szkoły; zaspokaja potrzeby czytelnicze i kulturalne użytkowników, przygotowuje uczniów do samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji.
Zbiory biblioteczne liczą ok.13 tys.woluminów.
Większość księgozbioru stanowią książki naukowe i popularnonaukowe. Biblioteka posiada również bogaty księgozbiór klasyki literatury polskiej i obcej, ciekawe pozycje z gatunku reportażu, wspomnień, biografii.
Wydzielony jest księgozbiór podręczny zawierający encyklopedie ogólne i specjalne, różnorodne słowniki, leksykony, albumy malarstwa.
Książki zostały sklasyfikowane i uporządkowane na półkach według systemu UKD (Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej).

Zbiory biblioteki oraz proces wypożyczania są całkowicie skomputeryzowane.
Kontynuujemy tworzenie elektronicznej bazy danych w systemie komputerowym
MOL Optivum.
Wszystkie zbiory są już skatalogowane, natomiast opisy bibliograficzne systematycznie uzupełniane są o adnotację treściową.
Na stanowiskach komputerowych dla uczniów zainstalowano Intranet, dzięki czemu można przeglądać wszystkie katalogi biblioteczne i samodzielnie wybierać potrzebne książki, ucząc się jednocześnie korzystania z warsztatu informacyjnego biblioteki.

Regulamin Biblioteki.pdf

Regulamin Szkolnej Czytelni Multimedialnej.pdf