Ogłoszenie nr 525334-N-2018 z dnia 2018-03-01 r.

załacznik nr 2 – Harmonogram Rzeczowy.xlsx

ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

załącznik nr 1 – formularz ofertowy.pdf

załącznik nr 2 – Pozwolenie na budowę.pdf

załącznik nr 3 – wzór umowy.pdf

załącznik nr 4 – oświadczenie.pdf

załącznik nr 5 – wykaz robót.pdf

załącznik nr 6_wykaz osób.pdf

załącznik nr 7 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.pdf

załącznik nr 2 – Projekt elektryczny.zip

załącznik nr 2 – Projekt instalacyjny.zip

załącznik nr 2 – Projekt klimatyzacja I, II i III etap.zip

załącznik nr 2 – Projekt klimatyzacja elektryczne.zip

załącznik nr 2_Projekt wydzielenie stref ppoz

projekt budowlany wydzielenie stref.zip
projekt dokumentacja wsporcza.zip
projekt sanitarne wydzielenie stref.zip
projekt elektryczny wydzielenie stref.zip
opis PBW.pdf
rzut piwnic E-1.pdf
rzut parteru E-2.pdf
rzut I pietra E-3.pdf
rzut II pietra E-4.pdf
rzut III pietra E-5.pdf
rzut PODDASZA E-6.pdf
schemat instal. oddymiania- E-17.pdf
WCKUiZ nr 1 w Poznaniu rozdzielnia główna RG parter E-7 rewizja 01.pdf
WCKUiZ nr 1 w Poznaniu tablica rozdz. T I ( I ptr) E-8.pdf
WCKUiZ nr 1 w Poznaniu tablica rozdz. T II ( II ptr) E-9.pdf
WCKUiZ nr 1 w Poznaniu tablica rozdz. T III (III ptr) E-10.pdf
WCKUiZ nr 1 w Poznaniu tablica rozdz. T1 ( III ptr) E-11.pdf
WCKUiZ nr 1 w Poznaniu tablica rozdz. T2 (III ptr) E-12.pdf
WCKUiZ nr 1 w Poznaniu tablica rozdz. T3 (III ptr) E-13.pdf
WCKUiZ nr 1 w Poznaniu tablica rozdz. T4 (III ptr) E-14.pdf
WCKUiZ nr 1 w Poznaniu tablica rozdz. T5 (III ptr) E-15.pdf
WCKUiZ nr 1 w Poznaniu tablica rozdz. T6 (III ptr) E-16.pdf
załącznik nr 2 – przedmiary robót.zip

załącznik nr 2 – STWiOR.zip

zmiana tresci SIWZ – 09032018.pdf

informacja art. 86 ust. 5 (3).pdf

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej-1.pdf