ADMINISTRACJA

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Lucyna Pawlaczyk
Ewelina Niedzielska

DZIAŁ KADR

Violetta Paszkiewicz

DZIAŁ FINANSOWY

Justyna Hassa

DZIAŁ ADMINISTRACJI
Barbara Sęk

Agnieszka Raszyńska

SEKRETARIAT

Małgorzata Wiza
Sylwia Sznajder

OBSŁUGA
Renata Kasprzyk

Krystyna Kolasińska
Barbara Peczyńska
Bartłomiej Walkowiak
Irena Markowska
Violetta Madoń
Małgorzata Warzycha

Beata Sobkowiak
Elżbieta Ziętek
Ludwik Paluszkiewicz
Anna Popielska