Nowy kierunek!

OPIEKUN MEDYCZNY

 

 

Czas trwania nauki:  1,5 lata (3 semestry w trybie stacjonarnym)

Opiekun medyczny – zostanie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej:

1) rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku, 2) świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku, 3) współpracy z pielęgniarkami i lekarzami oraz innym personelem,

4) wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych,

5) wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – metoda Hoppe,

6) wykonywania wybranych czynności medycznych – w podmiotach leczniczych, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz w środowisku domowym.

Opiekun medyczny może podjąć pracę w:

  • podmiotach leczniczych,
  • jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
  • niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej,
  • prywatnych klinikach,
  • hospicjach,
  • sanatoriach,
  • fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych,

Dokumenty do pobraniaWniosek o przyjęcie do szkoły.pdf