Nasi słuchacze na kierunku terapeuta zajęciowy, w pracowni kroju zdobywają praktyczną wiedzę dotyczącą zasad szycia ręcznego i maszynowego. Siatka? Łańcuszek? Oczko ścisłe? Podwójny Słupek? To już dla nich żadna tajemnica! Dziś możemy podziwiać ich pierwsze prace🤩
Jeśli chcesz podjąć zatrudnienie w placówkach rehabilitacji, szpitalach, sanatoriach, domach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, klubach seniora i innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej.👩‍🎨👨‍🎨👵🧓
Dobrze trafiłeś! U nas trwa nabór na:
👉TERAPEUTA ZAJĘCIOWY👩‍🎨👨‍🎨👵🧓
Rozmiar Czcionki
Kontrast