Czas trwania kursu: 6,5 godzin

Ilość uczestników: 10 osób

Cena: 450 zł/os.

Celem kursu jest: zapoznanie uczestnika ze stroną praktyczną i teoretyczną masażu z wykorzystaniem gorących kamieni.

Zakres kursu:

Wprowadzenie do anatomii i fizjologii człowieka
Historia i pochodzenie masażu kamieniami
Rodzaje kamieni używanych w masażu
Wpływ masażu kamieniami na organizm człowieka
Metody i techniki masażu
Wskazania i przeciwskazania do zabiegu
Przygotowanie warsztatu pracy
Przygotowanie masowanego
Higiena pracy i konserwacja sprzętu
Opracowanie poszczególnych części ciała
Masaż całościowy
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

wypełnienie kwestionariusza osobowego.pdf na kurs i przesłanie pod adres Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Szamarzewskiego 99, 60-568 Poznań lub sekretariat@msz.poznan.pl, kursy@msz.poznan.pl
dokonanie wpłaty za uczestnictwo w kursie na tydzień przed planowanym rozpoczęciem kursu

KONTO BANKOWE
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu
PKO BANK POLSKI 66 1020 4027 0000 1702 1520 4425
Opis: imię i nazwisko uczestnika oraz nazwa kursu

Osoby zakwalifikowane na kurs zostaną powiadomione pocztą elektroniczną!

Informacje dodatkowe:

Tel. (061)841 70 40 (9.00-15.00)

kursy@msz.poznan.pl

www.msz.poznan.pl

Rozmiar Czcionki
Kontrast