Jeśli lubisz pomagać osobom starszym, chorym lub niesamodzielnym, jesteś empatyczny i gotowy do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi to nauka na tym kierunku jest właśnie dla Ciebie!

Opiekun medyczny zostanie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej tj.:

1) rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,

2) świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,

3) współpracy z pielęgniarkami i lekarzami oraz innym personelem,

4) wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych,

5) wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – metoda Hoppe,

6) wykonywania wybranych czynności medycznych – w podmiotach leczniczych, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz w środowisku domowym.

 

Po ukończeniu nauki, opiekun medyczny może podjąć pracę w:

podmiotach leczniczych,

jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej,

prywatnych klinikach,

hospicjach,

sanatoriach,

fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych,

 

 

Zapraszamy, rekrutacja trwa!

Teraz możesz zapisać się online!

Dokumenty rekrutacyjne

Rozmiar Czcionki
Kontrast