TECHNIK FARMACEUTYCZNY

Czas trwania nauki: 2,5 roku (5 semestrów w trybie dziennym)

Przedmioty nauczania
– Anatomia, fizjologia i patofizjologia

– Technologia postaci leków
– Podstawy prawa i ekonomiki
– Farmakologia z elementami chemii leków
– Psychologia

– Analiza leków
– Zdrowie publiczne

–  Farmakognozja
– Język angielski
– Wychowanie fizyczne
– Zajęcia praktyczne

– Praktyka zawodowa

Informacje o zawodzie
Technik farmaceutyczny może być zatrudniony w:
– Aptekach ogólnodostępnych
– Aptekach szpitalnych
– Punktach aptecznych
– Sklepach zielarsko-medycznych
– Sklepach zielarsko-drogeryjnych
– Sklepach specjalistycznych zaopatrzenia medycznego
– Hurtowniach farmaceutycznych
– Zakładach przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego
– Zakładach przetwórstwa zielarskiego
– Laboratoriach chemicznych przemysłu chemicznego i zielarskiego

Predyspozycje psychofizyczne do wykonywania zawodu
– Zainteresowania przyrodnicze i humanistyczne
– Ostrość widzenia i rozróżniania barw
– Koordynacja wzrokowo-ruchowa
– Sprawność manualna
– Spostrzegawczość
– Koncentracja i podzielność uwagi
– Sumienność, dokładność
– Życzliwość i wyrozumiałość
– Poszanowanie godności własnej i innych
– Samodzielność, samokontrola

Dokumenty do pobraniaWniosek o przyjęcie do szkoły.pdf

Rozmiar Czcionki
Kontrast