Rekrutacja zimowa 2021r. 

 REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Wybierz kierunek, przygotuj niezbędne dokumenty i zostań naszym słuchaczem!

Rekrutacja 2020/2021 na kierunki:

– technik farmaceutyczny – dzienny
– technik elektroradiolog – dzienny
– technik masażysta – dzienny i stacjonarny (nauka min. 3 dni)
– technik usług kosmetycznych – dzienny i zaoczny
– terapeuta zajęciowy – stacjonarny (nauka min.3 dni)
– technik sterylizacji medycznej – zaoczny
– florysta – zaoczny
– opiekun medyczny – KKZ – zaoczny
– ortoptystka – dzienny
– technik bezpieczeństwa i higieny pracy – zaoczny
– technik elektroniki i informatyki medycznej – dzienny

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • wniosek o przyjęcie do szkoły ze strony szkoły (poniżej!!)
 • oraz w przypadku posiadania – dokumenty potwierdzające:

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność dziecka kandydata
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata
 • dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą
 • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną , w tym publiczną poradnię specjalistyczną

 • 3 fotografie (podpisane na odwrocie)
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w wybranym zawodzie

 

Dokumenty do pobrania: Wniosek o przyjęcie do szkoły.pdf  

 

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

 

Dodatkowe informacje na temat: REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021: Rekrutacja na rok szkolny 2020-2021.pdf 

 

 

 

 

 

Nasze kierunki:

Rozmiar Czcionki
Kontrast