Spis majątku przeznaczonego do kasacji

Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu ul. Szamarzewskiego 99 informuje, że posiada zużyte i zniszczone składniki majątku ruchomego przeznaczone do kasacji w  dniu 18.06.2021

Spis do pobrania:  Spis majątku przeznaczonego do kasacji.pdf

Spis majątku przeznaczonego do kasacji

Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu ul. Szamarzewskiego 99 informuje, że posiada zużyte i zniszczone składniki majątku ruchomego przeznaczone do kasacji w  dniu 17.03.2021

Spis do pobrania:  Spis majątku przeznaczonego do kasacji.pdf

Spis majątku przeznaczonego do kasacji

Dyrektor WSCKZiU nr 1 w Poznaniu informuje, że posiada zepsute  i zniszczone składników majątku ruchomego przeznaczone  do kasacji  w dniu 30.09.2020r.  które znajdujące się na wartościowym stanie inwentarzowym.

Spis do pobrania:  Spis majątku przeznaczonego do kasacji.pdf

Drukarka Lexmark C935 T-4-49-491-3-8

Dyrektor WSCKZiU nr 1 w Poznaniu informuje, że posiada do bezpłatnego przekazania jednostkom podległym Urzędowi Marszałkowskiemu składnik majątku ruchomego, znajdujący się na stanie inwentarzowym środków trwałych:

Drukarka Lexmark C935 T-4-49-491-3-8, o wartości 13145,50 zł, z roku 2013

Spis majątku przeznaczonego do kasacji

Dyrektor WSCKZiU nr 1 w Poznaniu informuje, że posiada zepsute  i zniszczone składników majątku ruchomego przeznaczone  do kasacji  w dniu 07.02.2020r.  które znajdujące się na wartościowym stanie inwentarzowym.

Spis do pobrania:  Spis majątku przeznaczonego do kasacji.pdf

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu ul. Szamarzewskiego 99

regulamin ZFSS.pdf

Uwaga!

Przypomina się wszystkim uprawnionym do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych o konieczności złożenia wniosku o dofinansowanie wypoczynku w 2021r. Wniosek do pobrania ze strony internetowej szkoły-Ogłoszenia Dyrekcji-Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych-załącznik nr 3.

Wypełniony wniosek należy składać w portierni szkoły w godz. 900-1300, drogą pocztową lub drogą e-mail ( skan wniosku) na adres: administracja@msz.poznan.pl

Obowiązujący termin 30.04.2021r.

Rozmiar Czcionki
Kontrast