Medyczne Studium Zawodowe wchodzi w skład Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Przez cały okres swojego działania powiększa i modernizuje bazę dydaktyczną, wyposaża w nowoczesny profesjonalny sprzęt, w tym multimedialny oraz specjalistyczną aparaturę umożliwiającą wykonanie praktycznie ćwiczeń np.:

 

  • wyposażenie pracowni kosmetycznej, aparat do mikrodermabrazji, frezarka, urządzenie do mezoterapii bezigłowej i drenażu limfatycznego,
  • wyposażenie pracowni chemicznych w dygestoria i sprzęt do analizy chemicznej oraz instrumentalnej,
  • refraktometry, polarymetry, kolorymetry, spektrofometry, pehametry,
  • wyposnie pracowni do sporządzania leków np. czopiarki, unguatory, kapsulatorki i wagi elektroniczne różnych typów oraz aparatura służąca do wykonywania leku jałowego.
  • wyposażenie pracowni masażu w indywidualne stanowiska pracy
  • wyposażenie pracowni elektroradiologii w sprzęt najnowszej generacji do wykonywania badań serca EKG, aparaty rentgenowskie wykorzystywane do badań kostnych i stomatologicznych
  •  wyposażenie pracowni anatomicznych i pierwszej pomocy przedmedycznej w szkielety, fantomy, atlasy.

 

 Po licznych przekształceniach, zmianach nazwy i adresu, szkoła nadal kształci na najstarszych i ówcześnie jedynych w Regionie kierunkach: Technik farmaceutyczny od roku 1962,Technik elektroradiolog od roku 1968. W kolejnych latach funkcjonowały kierunki Technik analityki medycznej, Technik fizjoterapeuta, Opiekun medyczny, Opiekunka środowiskowa, Asystent osoby niepełnosprawnej, Instruktor higieny. W latach 2004, 2005 i 2009 uruchomiono kierunki Technik masażysta, Technik usług kosmetycznych, Terapeuta zajęciowy. Jako jedyna w Wielkopolsce i Regionie szkoła uruchomiła w roku 2011 kierunek Ortoptystka.

 

Szkoła jest otwarta na nowo powstające zawody!

 

 

 

 

Rozmiar Czcionki
Kontrast