DYREKTOR 

dr Małgorzata Wojciechowska

WICEDYREKTOR

dr Lucyna Kasprzyk

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

dr Alicja Palacz

NAUCZYCIELE WSCKZiU

dr Danuta Cenajek-Musiał
mgr Grażyna Briks-Malanowska
mgr Anna Błaszczyk
mgr Anna Depa
mgr Zofia Furmańczyk

mgr Katarzyna Grenda-Wolny
mgr Maciej Jopek 

dr Lucyna Kasprzyk
mgr Barbara Malinowska
dr Irena Mariak
mgr Joanna Marska
mgr Elżbieta Michalik-Szerszeń
mgr Natalia Maćkowiak- Janowska
dr Alicja Palacz
mgr Michał Smoleń
mgr Ilona Sokołowska-Kaczmarek
mgr Marek Wolny
mgr Joanna Van Gielle Ruppe
mgr Ewa Pietrzak
mgr Jolanta Sadek
mgr Barbara Stefaniak
dr Aleksander Barańczyk
Dariusz Kubiak
mgr Wojciech Kapała
mgr Paweł Sasin
mgr Agnieszka Skowrońska
Monika Hauza
mgr Dominika Olszewska
dr Renata Dawid-Pać
mgr Maciej Pawłowski
mgr Michał Grabarek
mgr  Alina Leciejewska
mgr Agnieszka Kucharzewska
Beata Bruś

Współpracujemy również z nauczycielami praktycznej
nauki zawodu w następujących

Placówkach Ochrony Zdrowia
Apteki otwarte,
Apteki szpitalne,
Hurtownie farmaceutyczne,
Zakłady Opieki Zdrowotnej,
Państwowe Szpitale Kliniczne,
Domy Pomocy Społecznej,
Szpital Wojewódzki,
Wielkopolskie Centrum Onkologii
a także w wielu innych.