Spotkania słuchaczy z opiekunami klas, którzy kończą obecnie naukę w WSCKZiU nr 1 w Poznaniu – odbędą się w dniu
5 lutego 2021 r. o godz. 15.00 (zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami związanymi z pandemią).
Osoby,  które nie będą uczestniczyć w tych spotkaniach, mogą odebrać świadectwa w sekretariacie szkoły, w terminie późniejszym.