Tworzenie animowanych postaci komputerowych 3D na potrzeby filmów animowanych i gier w programie blender

Cele kursu:

 Celem kursu jest przybliżenie podstaw tworzenia animowanych postaci komputerowych w programie blender. W ramach zajęć uczestnicy będą samodzielnie tworzyć prostą komputerową postać wraz z zestawem kilku animacji.

Forma:

jedenaście 4 godzinnych zajęć składających się z części prezentacyjnej na których będą  przedstawiane i omawiane zagadnienia przygotowane na daną lekcję, a następnie z części praktycznej, w czasie której uczestnicy przećwiczą  nowopoznane treści.

 

Liczba uczestników: 15 osób

Wiedza i umiejętności jakie posiądą uczestnicy po warsztatach:

Na koniec kursu powinny powstać:

 • plik .blend zawierający model postaci komputerowej 3D z rigiem do animacji, przypisaną teksturą oraz zestawem czterech krótkich animacji,
 • plik video z wyrenderowanymi animacjami (np. .mp4),
 • plik .fbx zawierający postać z animacjami,
 • plik graficzny z teksturą (np. .png).

Szczegółowy plan zajęć:

 1. Tworzenie modelu postaci:
 • przygotowanie poglądowych grafik projektu postaci,
 • modelowanie w oparciu o wielokąty,
 • rzeźbienie,
 • retopologia,
 • mapy UV, teksturowanie,
 • normalmapy
 • materiały.
 1. Rigowanie:
 • tworzenie szkieletu do animacji postaci,
 • skinnig,
 • mechanizmy kontroli szkieletu nadawanie niestandardowych kształtów kościom,
 • narzędzia bone constraint, driver i animacja transformacji siatki.
 1. Animacja:
 • animacja oparta na fazach kluczowych i międzyfazach,
 • etapy projektowania animacji (materiały poglądowe i ich analiza, blokowanie,
 • upłynnianie, szlifowanie),
 • animacja oddychania,
 • animacja chodzenia,
 • animacja skakania,
 • animacja twarzy,
 • dowolna animacja według własnego pomysłu.
 1. Renderowanie sceny z animacją, oraz przygotowanie animacji do wykorzystania w silniku gry:
 • ustawianie kamery, oświetlanie sceny,
 • przygotowanie ustawień renderowania pliku video,
 • eksportowanie pliku fbx do wykorzystania w silniku gry

 

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu
(wzór zgodny z Rozp. MEN z 11stycznia 2012, Dz.U. 2014 poz. 622 z późn. zm.)

 Łączna liczba godzin przeznaczona na realizację  kursu: 44 godziny

Przewidywana liczba osób uczestnicząca w kursie: 15 osób

 

 Termin rozpoczęcia kursu:

Dokładny termin rozpoczęcia kursu zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników.

Koszt szkolenia:  580 zł

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

 • wypełnienie kwestionariusza osobowego.pdf i przesłanie pod adres Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Szamarzewskiego 99, 60-568 Poznań lub sekretariat@msz.poznan.pl
 • dokonanie wpłaty za uczestnictwo w kursie na tydzień przed planowanym rozpoczęciem kursu
KONTO BANKOWE
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu
PKO BANK POLSKI 66 1020 4027 0000 1702 1520 4425

Opis: imię i nazwisko uczestnika oraz nazwa kursu

Osoby zakwalifikowane na kurs zostaną powiadomione pocztą elektroniczną!

Informacje dodatkowe:

Tel. (061)841 70 40  (9.00-15.00)

kursy@msz.poznan.pl

www.msz.poznan.pl