Zapraszamy do udziału w Wielkiej Zbiórce Książek – to coroczna kampania społeczna prowadzona przez miesiąc w całej Polsce.

         Książki zbieramy do 11 października w Biblioteki Szkolnej. Następnie trafią one do szpitali, domów dziecka, domów seniora, zakładów karnych, domów dziennej opieki, hospicjów i innych placówek pomocowych.