Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu zaprasza na kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w podmiotach leczniczych oraz innych zakładach świadczących usługi na rzecz podmiotów leczniczych.

Zgłoszenia na kurs (KWESTIONARIUSZ-OSOBOWY.pdf) wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane wykształcenie należy przesłać na adres Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Szamarzewskiego 99, w Poznań 60-568 do dnia 20 września 2020 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia kursu – koniec września 2020 r.