Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło, że nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

którą wprowadzono 25 marca br., zostaje przedłużona do 26 czerwca 2020 r.

Po wyrażeniu zgody przez słuchacza, szkoła organizuje konsultacje z nauczycielami na terenie szkoły.