1. Od dnia 25 maja 2020 r. zostają wznowione zajęcia praktyczne w WSCKZiU nr 1
  w Poznaniu.
 2. Część zajęć zostanie przeprowadzona w formie zdalnej a część w budynku Centrum.
 3. Informacja o formie przeprowadzenia zajęć zostanie przekazana słuchaczom poprzez
  informacje wysłane na skrzynki mailowe poszczególnych kierunków kształcenia.
 4. W zajęciach mogą uczestniczyć słuchacze zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
 5. Słuchacz nie może uczestniczyć w zajęciach, jeśli w domu słuchacza przebywa osoba
  na kwarantannie lub w izolacji.
 6. Słuchacze nie wymieniają się własnymi podręcznikami, zeszytami i innymi przyborami
  piśmienniczymi.
 7. W czasie zajęć słuchacze zobowiązani są do zachowania odpowiedniej odległości od
  innych osób przebywających w otoczeniu.
 8. Słuchacze proszeni są o przyjście w maseczkach i rękawiczkach ochronnych. Obowiązek
  ich noszenia dotyczy całego Centrum.
 9. Dodatkowa odzież ochronna zabezpieczająca podczas zajęć na terenie Centrum
  zostanie udostępniona słuchaczom i nauczycielom przy wejściu do Centrum.
 10. Przy wejściu do Centrum oraz na każdym piętrze znajdują się dozowniki z płynem
  dezynfekującym.
 11. Procedury odpowiedniego zachowania na poszczególnych zajęciach znajdą Państwo
  w oddzielnych, bardziej szczegółowych regulaminach.